Mainīgie
Solis Adrese Kadastra nr Aktuālā kadastrālā vērtība Cena par kādu pārdod Sertifikātos daudzums Pirkuma līguma daudzums Maiņas līgumā daudzums Mantojuma masā daudzums CPI 2019
1.156
Dāvinātājuma līguma summa Dāvinātājs nopircis par Izvēlētajā gadā īpašuma vērtiba Ieguldījumi Dokumentali pierādāmi uzlabojumi Valsts nodevas Maklera nodevas Kredītprocenti Atdalīsnas izdevumi Citi izdevumi Vai atjaunotas īpasumtiesības Vai pirms 2001 gada Vai šogad Izvēlētais gads
Aprēķini
Ir nodoklis Procentu likme Summa no kuras rēķina nodokli Kopējie izdevumi aprēķinātā īpasuma vērtība Nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kalkulators

Kalkulators paredzēts gadījumiem, kad īpašnieks nav saimnieciskās darbības veicējs, un mežs netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Aprēķiniet iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas tiek piemērots pārdodot ciršanas tiesības vai meža īpašumu.

Lai uzsāktu nodokļa aprēķinu, izvēlieties pārdodamā objekta tipu: