Loading...

Datu aizsardzības politika

Šī privātuma atruna nosaka e-silva.lv (turpmāk tekstā – e-silva vai mēs) interneta mājas lapas (turpmāk – vietne) privātuma politiku saistībā ar šo mājas lapu.

E-silva vietnes apmeklētāju personas datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot e-silva vietni, tiek apstrādāta atbilstoši tās ieguves mērķim, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.

Mēs rūpīgi izvērtējam, lai jebkura inovācija būtu saskaņā ar atbilstošu lietotāja konfidencialitātes un drošības pakāpi.

E-silva nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu, noslēdzot sadarbības līgumu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un e-silva to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Mūsu sniegtie pakalpojumi atbilst stingriem konfidencialitātes standartiem un praksei. Jebkādu personas datu pārvaldīšana tiek veikta atbildīgi.
Mēs pilnībā respektējam Jūsu tiesības uz privātumu un bez Jūsu piekrišanas neveiksim papildus Jūsu personas datu apstrādi.

Mēs neesam atbildīgi par citu interneta vietņu saturu vai privātuma praksi. Jebkādas citas ārējas saites uz citām interneta vietnēm ir skaidri identificētas. Lai nodrošinātu datu aizsardzību, piemēram, izdarot solījumus izsolēs, e-silva mājas lapā tiek izmantotas SSL (Secure Soсkets Layer) standarta drošības tehnoloģijas.