Loading...

Kā pārdot mežu?

Mežu izsoles

Kas ir izsole?

Izsole ir efektīvākais un caurskatāmākais veids kā pārdot mežu. Izsoļu sistēmā meža īpašniekam ir iespēja pārdot mežu augstākajam solītājam no 471 e-silva sistēmā integrētiem uzņēmumiem, turklāt mēs izsoles ceļā ne vien konstatējam augstāko iespējamo cenu mežam, bet arī garantējam juridiski drošu darījumu.

Meža īpašnieks

Kas esam mēs?

E-silva ir mežu izsoļu platforma, kas darbojas kā nozari vienojoša meža pārdošanas sistēma. Pie mums izsolē meža īpašnieks noskaidro labāko pircēju savam mežam un pircējs atrod labākos piedāvājumus mežizstrādes pakalpojumam un apaļkoku iepirkumam.

Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu

Noskaidro kā pārdot mežu e-silva izsoļu sistēmā.

Kas ir nepieciešams lai
pārdotu mežu?

Mēs nodrošinām visu nepieciešamo dokumentāciju un formalitātes, lai Jūs veiksmīgi pārdotu mežu.

 • Sākumcena

  Izsoles sākumcenu nosaka meža īpašnieks. e-Silva var sniegt saturīgu bezmaksas konsultāciju meža īpašniekam par sākumcenas aprēķināšanu.

 • Ciršanas apliecinājums

  Lai pārdotu cirsmu un uzsāktu koku ciršanu mežā ir nepieciešams koku ciršanas apliecinājums, kuru var saņemt, iesniedzot iesniegumu Valsts meža dienesta struktūrvienībā. Apliecinājumu izsniedz mēneša laikā no iesnieguma reģistrēšanas Valsts meža dienestā. Apliecinājums ir Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētās plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības (koku ciršanas) atļauju.

 • Cirsmu stigošana

  Cirsmu stigošana jeb skices izgatavošana ir darbu komplekts, kurā ietilpst cirsmu apskate, norobežojošo vizūru izciršana (izcērtamās platības marķēšana dabā) un skices izgatavošana. Skice tiek iesniegta kopā ar pieteikumu koku ciršanai valsts meža dienestā. Nepieciešamības gadījumā e-silva nodrošina klientiem cirsmu stigošanas pakalpojumu visā Latvijas teritorijā. Pakalpojuma izpilde aizņems no 2 līdz 15 dienām.

 • Cirsmu dastošana

  Cirsmu dastošana jeb cirsmas novērtējums (koksnes tilpuma aprēķins pa sugām) ir nepieciešams cirsmas izsoles sākumcenas aprēķinam, kā arī lai precīzāk spētu raksturot izsolāmo cirsmu izsoles dalībniekiem. Dastojot, cirsmā tiek uzmērīti visu ciršanai paredzēto koku diametri 1,3 m augstumā no sakņu kakla, kā arī šo koku precīzi augstumi. Iegūtos mērījumus apstrādā ar specifisku programmatūru un iegūst koksnes krāju kubikmetros. Ievērojot pilnīgu neitralitāti, e-silva var nodrošināt klientiem dastošanas pakalpojumu. Pakalpojuma izpilde aizņems no 2 līdz 15 dienām.

Kā notiek darījuma organizēšana?

Izsolei noslēdzoties, tiek noskaidrots augstākais piedāvājums un e-Silva organizē darījumu starp iesaistītajām pusēm, kā arī sniedz pilna servisa juridisko atbalstu meža īpašniekam.

 • 1. diena

  Tiek izsludināta izsole

  Katrs izsoles dalībnieks saņem personīgu paziņojumu par jaunu izsoles objektu.

 • 2. - 7. diena

  Izsoles dalībnieki iepazīstas ar objektu

  Izsoles dalībnieki iepazīstas ar objektu un veic tā apskati dabā.

 • 8. diena

  Izsole noslēdzas - uzvar augstākais solītājs

  Tiek noskaidrots izsoles uzvarētājs un izsoles objekta augstākā piedāvātā cena. Īpašnieks SMS formātā par to saņem personīgu paziņojumu.

 • 8. - 11. diena

  Tiek sagatavota dokumentācija darījuma noslēgšanai

  Tiek sagatavots pirkuma līgums un organizēta tā noslēgšana starp pircēju un meža īpašnieku.

 • 12. diena

  Īpašnieks saņem naudu

  Pirkuma maksa, no kuras jau ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tiek pārskaitīta uz meža īpašnieka bankas kontu.

Kā veidojas cirsmas cena?

Iespējamie ienākumi no dažādu sortimentu realizācijas
-
Mežizstrādes izmaksas
=
Cirsmas cena

Katrs meža īpašnieks, kas vēlas pārdot meža īpašumā esošās cirsmas, to vērtību var aprēķināt pats

Atliek saskaitīt iespējamos ienākumus no dažādu sortimentu realizācijas un no iegūtās summas atņemt mežizstrādes izmaksas (koku zāģēšana, pievešana un aizvešana līdz pārstrādes vai iepirkuma punktam). E-silva cirsmu cenu aprēķinam izmanto datus, ko sistēmā iesniedz apaļkoku pircēji, pārstrādātāji un mežizstrādes pakalpojumu sniedzēji. Pateicoties sniegtajiem datiem mums katru dienu ir pieejama aktuālākā tirgus informācija.

Apskati noslēgtos darījumus savā reģionā

Kontakti

Sazinies ar mums un uzzini par iespējām, ko sniedz izsole!

Pieteikties konsultācijai

*Obligāti aizpildāmie lauki