Loading...

Izvēlieties veidu


Kā veidojas cirsmas cena?

Iespējamie ienākumi no dažādu sortimentu realizācijas
-
Mežizstrādes izmaksas
=
Cirsmas cena

Katrs meža īpašnieks, kas vēlas pārdot meža īpašumā esošās cirsmas, to vērtību var aprēķināt pats

Atliek saskaitīt iespējamos ienākumus no dažādu sortimentu realizācijas un no iegūtās summas atņemt mežizstrādes izmaksas (koku zāģēšana, pievešana un aizvešana līdz pārstrādes vai iepirkuma punktam). E-silva cirsmu cenu aprēķinam izmanto datus, ko sistēmā iesniedz apaļkoku pircēji, pārstrādātāji un mežizstrādes pakalpojumu sniedzēji. Pateicoties sniegtajiem datiem mums katru dienu ir pieejama aktuālākā tirgus informācija.

Precīza cirsmu un meža vērtēšana ir pamats veiksmīgai un izdevīgai meža pārdošanai

Piesakies cirsmu un meža vērtēšanas pakalpojumam.