PĀRDEVĒJIEM


Saziņa

Sazinieties ar mums vai kādu no mūsu reģionālajiem partneriem, izmantojot sadaļu “Kontakti”.

Cirsmu sagatavošana

Ja izsolāmajām cirsmām nepieciešami sagatavošanas darbi, mēs piedāvājam veikt inventarizāciju, stigošanu un dastošanu.

Izsoles izziņošana

Informāciju un atgādinājumus par izsoli saņem visi e-silva sistēmā reģistrētie dalībnieki, kā arī katram objektam tiek nodrošināta atsevišķa reklāmas kampaņa internetā, sociālajos tīklos un elektroniskajā pastā.

Izsoles norise

Izsoles dalībnieki veic solījumus ar augšupejošu soli. Ja izsolei atvēlētā laika pēdējā minūtē tiek veikts jauns solījums, izsole pagarinās vēl par vienu minūti un noslēdzas, kad veselu minūti nav saņemts neviens jauns solījums cenas paaugstināšanai. Pēc izsoles jūs saņemsiet izsoles protokolu, kurā būs fiksēta izsoles gaita.

Darījuma organizēšana: cirsma

Ja izsolē pārdota cirsma, tad uzreiz pēc izsoles beigām mūsu jurists sagatavos pirkuma līgumu, un organizēs līguma parakstīšanu. Naudu par pārdoto cirsmu jūs savā kontā saņemiet dažu dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

Darījuma organizēšana: meža īpašums

Ja izsolē pārdots meža īpašums, uzreiz pēc izsoles beigām mūsu jurists sagatavos pirkuma līgumu, un organizēs tā parakstīšanu:

  • Uzreiz pēc izsoles mūsu jurists sagatavos pirkuma līgumu;
  • Nosūtīsim iesniegumu pašvaldībai, lai saņemtu atteikumu no pirmpirkuma tiesībām;
  • Abas puses notāra klātbūtnē parakstīs nostiprinājuma lūgumu. Ja gan pircējs, gan pārdevējs lieto elektronisko parakstu, tad iespējams izmantot diginotāra pakalpojumus, parakstot nostiprinājuma lūgumu, kas šo procedūru padara ātru un vieglu;
  • Pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas pircējs pārskaita naudu pārdevējam, ja vien pirkuma līgums to neparedz citādāk.

Piesakies
un mēs par visu parūpēsimies!

Vai zvani pa tālr. +371 25443600