Loading...

Cirsma, Balvu novads, 1565.27 m3, #1130

Skatījumu skaits: 1194

Atrašanās vieta Krišjāņu pagasts, Balvu novads, Austrumlatgales reģions, Latvija
Skatīt kartē
Īpašuma kadastra numurs: 38560030032
Z.V. kadastra apzīmējumi:
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.

Kokmateriālu pievešanas ceļa vizualizācija (video)

Kopējā krāja:
1565.27 m3
Suga Kopējā krāja m3
Kailcirte Kailcirte/plantācija Izlases cirte
Bērzs 471.40 149.02 7.92
Melnalksnis 310.86 138.12 2.50
Baltalksnis 45.34 145.67 7.27
Egle 112.99 1.07 -
Apse 46.22 14.29 8.88
Citi lapu koki 1.01 54.57 -
Blīgzna 5.28 18.51 0.10
Priede 12.87 - -
Ozols 6.59 2.62 2.06
Kļava - - 0.11
Kopā 1012.56 523.87 28.84
Attālums līdz AGK: 900.00 m
Mežizstrādes apstākļi: Slikti
Cirsmu kopplatība: 11.28 ha
Nr. Cirtes izpildes veids Kopplatība ha
1. Kailcirte/plantācija 6.58
2. Kailcirte 3.92
3. Izlases cirte 0.78
Cirtes izpildes veidi: Kailcirte
Izlases cirte
Kailcirte/plantācija
Apmaksas termiņš: 18.10.2023
Mežizstrādes termiņš: 01.12.2025
Beigusies
Izsole noslēgusies:
11.10.2023 10:08
Sākuma cena:
45 000.00
Gala cena:
54 800.00
Cenas pieaugums: € 9 800.00
Nr. Solītājs Laiks Solījums EUR
Papildus jautājumu gadījumā sazināties

Edgars Vītols
Edgars Vītols
Par darījumu atbildīgā persona

Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu

Atrašanās vieta