Loading...

Cirsma, Balvu novads, 1565.27 m3, #1130

Skatījumu skaits: 1574

Atrašanās vieta Krišjāņu pagasts, Balvu novads, Austrumlatgales reģions, Latvija
Skatīt kartē
Īpašuma kadastra numurs: 38560030032
Z.V. kadastra apzīmējumi:
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.

Kokmateriālu pievešanas ceļa vizualizācija (video)

Kopējā krāja:
1565.27 m3
Suga Kopējā krāja m3
Kailcirte Izlases cirte
Bērzs 620.42 7.92
Melnalksnis 448.98 2.50
Baltalksnis 191.01 7.27
Egle 114.06 -
Apse 60.51 8.88
Citi lapu koki 55.58 -
Blīgzna 23.79 0.10
Priede 12.87 -
Ozols 9.21 2.06
Kļava - 0.11
Kopā 1536.43 28.84
Attālums līdz AGK: 900.00 m
Mežizstrādes apstākļi: Slikti
Cirsmu kopplatība: 11.28 ha
Nr. Cirtes izpildes veids Kopplatība ha
1. Plantācija 6.58
2. Kailcirte 3.92
3. Izlases cirte 0.78
Cirtes izpildes veidi: Kailcirte
Izlases cirte
Plantācija
Apmaksas termiņš: 18.10.2023
Mežizstrādes termiņš: 01.12.2025
Beigusies
Izsole noslēgusies:
11.10.2023 10:08
Sākumcena:
45 000.00
Gala cena:
54 800.00
Cenas pieaugums: € 9 800.00
Nr. Solītājs Laiks Solījums EUR
Papildus jautājumu gadījumā sazināties

Normunds Valts Štolcers
Normunds Valts Štolcers
Par darījumu atbildīgā persona

Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu

Atrašanās vieta