Loading...

Zāģēšana un pievešana, Smiltenes novads, 665.19 m3, #1179

Skatījumu skaits: 2745

Atrašanās vieta Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, Ziemeļaustrumu reģions, Latvija
Skatīt kartē
Īpašuma kadastra numurs: 94700050038
Z.V. kadastra apzīmējumi:
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.

Kokmateriālu pievešanas ceļa vizualizācija (video)

!
Lai skatītu dokumentus ir jāielogojas sistēmā šeit!
Kopējā krāja:
665.19 m3
Suga Kopējā krāja m3
Kailcirte
Egle 259.84 (0.14)
Priede 166.44 (0.55)
Bērzs 160.86 (0.12)
Apse 47.62 (0.49)
Melnalksnis 29.84 (0.12)
Baltalksnis 0.59 (0.20)
Kopā 665.19
Attālums līdz AGK:
Z.V. kad. apzīmējums Nogabals Attālums m
94700050038 12 350
94700050038 1; 2 750
94700060014 7 900
Pamežs cirsmā: Vidējs
Reljefs cirsmā: Vidēji līdzens
Mežizstrādes apstākļi: Ekstremāli
Cirsmu kopplatība: 3.01 ha
Nr. Cirtes izpildes veids Kopplatība ha
1. Kailcirte 3.01
Cirtes izpildes veidi: Kailcirte
Noslēdzies
Iepirkums noslēdzies:
02.06.2023 16:00
Nepieciešamie pakalpojumi:
Zāģēšana un pievešana
Pakalpojumus var piedāvāt atsevišķi
Nr. Pakalpojums
Papildus jautājumu gadījumā sazināties

Normunds Valts Štolcers
Normunds Valts Štolcers
Par iepirkumu atbildīgā persona

Atrašanās vieta