Loading...

Zāģēšana un pievešana, Aizkraukles novads, 189.15 m3, #1370 (atkārtots iepirkums)

Skatījumu skaits: 605

Atrašanās vieta Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, Sēlijas reģions, Latvija
Skatīt kartē
Īpašuma kadastra numurs: 32500040003
Z.V. kadastra apzīmējums:
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.

Kokmateriālu pievešanas ceļa vizualizācija (video)

!
Lai skatītu dokumentus ir jāielogojas sistēmā šeit!
Kopējā krāja:
189.15 m3
Suga Kopējā krāja m3
Sanitārā vienlaidus cirte
Bērzs 142.59 (0.14)
Priede 40.58 (0.63)
Egle 2.49 (0.09)
Apse 2.10 (0.18)
Melnalksnis 0.83 (0.17)
Baltalksnis 0.56 (0.09)
Kopā 189.15
Attālums līdz AGK:
Z.V. kad. apzīmējums Nogabals Attālums m
32500040004 7 150
32500040004 8 350
32500040004 13 300
32500040004 14 400
Pamežs cirsmā: Vidējs
Reljefs cirsmā: Vidēji līdzens
Mežizstrādes apstākļi: Slikti
Cirsmu kopplatība: 2.47 ha
Nr. Cirtes izpildes veids Kopplatība ha
1. Sanitārā vienlaidus cirte 2.47
Cirtes izpildes veidi: Sanitārā vienlaidus cirte
Noslēdzies
Iepirkums noslēdzies:
18.01.2024 14:00
Nepieciešamie pakalpojumi:
Zāģēšana un pievešana
Pakalpojumus var piedāvāt atsevišķi
Iepirkums ir noslēdzies bez rezultāta!
Papildus jautājumu gadījumā sazināties

Normunds Valts Štolcers
Normunds Valts Štolcers
Par iepirkumu atbildīgā persona

Atrašanās vieta