Loading...

Cirsma, Valkas novads, 2219.21 m3, #1361

Skatījumu skaits: 1161

Atrašanās vieta Ērģemes pagasts, Valkas novads, Ziemeļvidzemes reģions, Latvija
Skatīt kartē
Īpašuma kadastra numurs: 94520040016
Z.V. kadastra apzīmējumi:
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
2219.21 m3
Suga Kopējā krāja m3
Kailcirte pēc caurmēra Kailcirte Sanitārā vienlaidus cirte
Egle 822.99 123.28 17.78
Bērzs 671.32 165.25 3.38
Baltalksnis 110.26 34.62 -
Melnalksnis 104.34 17.00 -
Apse 67.98 5.36 1.64
Priede 70.66 0.58 -
Blīgzna 2.77 - -
Kopā 1850.32 346.09 22.80
Attālums līdz AGK: 450.00 m
Mežizstrādes apstākļi: Vidēji
Cirsmu kopplatība: 13.19 ha
Nr. Cirtes izpildes veids Kopplatība ha
1. Kailcirte pēc caurmēra 10.83
2. Kailcirte 2.25
3. Sanitārā vienlaidus cirte 0.11
Cirtes izpildes veidi: Kailcirte
Sanitārā vienlaidus cirte
Kailcirte pēc caurmēra
Apmaksas termiņš: 24.01.2024
Mežizstrādes termiņš: 31.12.2025
Beigusies
Izsole noslēgusies:
17.01.2024 10:12
Sākumcena:
110 000.00
Gala cena:
121 600.00
Cenas pieaugums: € 11 600.00
Nr. Solītājs Laiks Solījums EUR
Papildus jautājumu gadījumā sazināties

Krišjānis Siliņš
Krišjānis Siliņš
Par darījumu atbildīgā persona

Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu

Atrašanās vieta