Loading...

Cirsma, Jēkabpils novads, 586.33 m3, #1436

Skatījumu skaits: 1328

Atrašanās vieta Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, Sēlijas reģions, Latvija
Skatīt kartē
Īpašuma kadastra numurs: 56540010011
Z.V. kadastra apzīmējums:
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.
Kopējā krāja:
586.33 m3
Suga Kopējā krāja m3
Kailcirte
Melnalksnis 228.74
Baltalksnis 187.13
Bērzs 112.80
Egle 18.54
Blīgzna 14.89
Apse 10.78
Liepa 8.26
Osis 4.58
Kļava 0.61
Kopā 586.33
Attālums līdz AGK: 250.00 m
Mežizstrādes apstākļi: Vidēji - slikti
Cirsmu kopplatība: 2.93 ha
Nr. Cirtes izpildes veids Kopplatība ha
1. Apaugums 1.80
2. Kailcirte 1.13
Cirtes izpildes veidi: Kailcirte
Apaugums
Apmaksas termiņš: 14.05.2024
Mežizstrādes termiņš: 31.12.2025
Beigusies
Izsole noslēgusies:
07.05.2024 10:04
Sākumcena:
20 000.00
Gala cena:
21 500.00
Cenas pieaugums: € 1 500.00
Nr. Solītājs Laiks Solījums EUR
Papildus jautājumu gadījumā sazināties

Aivars Mālnieks
Aivars Mālnieks
Par darījumu atbildīgā persona

Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu

Atrašanās vieta