Loading...

Cirsma, Alūksnes novads, 1117.68 m3, #1295 (atkārtota izsole)

Skatījumu skaits: 1686

Atrašanās vieta Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, Ziemeļaustrumu reģions, Latvija
Skatīt kartē
Īpašuma kadastra numurs: 36960080129
Z.V. kadastra apzīmējumi:
Spiežot uz punkta, ir iespējams apskatīt katra nogabala 360° attēlu.

Kokmateriālu pievešanas ceļa vizualizācija (video)

Kopējā krāja:
1117.68 m3
Suga Kopējā krāja m3
Kailcirte Kailcirte pēc caurmēra Kopšanas cirte
Egle 326.77 27.50 5.06
Bērzs 240.25 60.88 27.73
Priede 187.76 - -
Apse 111.53 13.11 11.11
Baltalksnis 25.10 - 19.43
Melnalksnis 33.24 7.08 -
Blīgzna 6.05 - 5.79
Ozols 3.39 1.81 0.39
Kļava 2.19 - 1.51
Kopā 936.28 110.38 71.02
Attālums līdz AGK: 1000.00 m
Mežizstrādes apstākļi: Vidēji - slikti
Cirsmu kopplatība: 4.89 ha
Nr. Cirtes izpildes veids Kopplatība ha
1. Kailcirte 3.61
2. Kopšanas cirte 0.81
3. Kailcirte pēc caurmēra 0.47
Cirtes izpildes veidi: Kailcirte
Kopšanas cirte
Kailcirte pēc caurmēra
Apmaksas termiņš: 14.12.2023
Mežizstrādes termiņš: 31.12.2025
Beigusies
Izsole noslēgusies:
07.12.2023 10:01
Sākumcena:
40 000.00
Gala cena:
40 100.00
Cenas pieaugums: € 100.00
Nr. Solītājs Laiks Solījums EUR
Papildus jautājumu gadījumā sazināties

Normunds Valts Štolcers
Normunds Valts Štolcers
Par darījumu atbildīgā persona

Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu

Atrašanās vieta