Pievešanas ceļš cirsmai

Enerģētiskās koksnes pārprodukcijas rezultātā koksnes cenas Latvijā novembra sākumā piedzīvo nelielu un, visdrīzāk, pārejošu cenu kritumu. Oktobrī, savukārt, papīrmalkas vidējā cena ir samazinājusies par 2 %. Cenu kritums turpinājās arī resno un vidējo skujkoku zāģbaļķu segmentā, kas galvenokārt saistīts ar būvniecības produkcijas ražošanas apmēra samazināšanos, kas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem pēdējos deviņos mēnešos Latvijā krities par 12,5 %. Līdz ar to priedes resnā zāģbaļķa vidējā cena oktobrī samazinājās par 4 %, savukārt egles resnā zāģbaļķa vidējā cena par teju 7 %, liecina lielākās meža izsoļu sistēmas Latvijā "E-silva" apkopotā informācija. Bērzu segmentā novērojams sezonai atbilstošs cenas kāpums.

Sezonāli rudenī samazinās piekļuves iespējas cirsmām, jo daudzi kokmateriālu pievešanas ceļi nav izmantojami rudens lietainajā periodā. Līdz ar to palielinās interese un vērtība cirsmām, kas atrodas pie ceļa ar labiem izstrādes apstākļiem. Darījumu apjoms ar cirsmām kopumā vērtējams kā stabils, ar tendenci augt. Lai kompensētu iztrūkstošo izstrādes jaudu, uzņēmumi, kas orientējas uz šķeldas izstrādi, paplašinājuši savu tehnikas arsenālu. Jāatzīmē, ka, ņemot vērā dažādus ekonomiskos un ģeopolitiskos faktorus, rinda uz tehnikas iegādi var būt ilglaicīgs process.

Pārprodukcija enerģētiskās koksnes segmentā

Ņemot vērā šī gada silto rudeni, apkures sezona Latvijā vēl nav pilnvērtīgi sākusies, bet enerģētiskā koksne tiek ražota ar rezervi. Noliktavas Latvijā ir piepildītas ar šķeldu, granulām un malku. Oktobrī enerģētiskās koksnes cena bija stabila, bet novembra pirmajās nedēļās novērojams neliels cenas kritums, kas iespējams ir īslaicīgs. Vienlaikus, enerģētiskās koksnes cenas turpina būt rekordaugstas, pēdējos 5 mēnešus apses un melnalkšņa malkas cenai vidēji palielinoties par 2,8 eiro par kubikmetru mēnesī. Vidējā malkas cena, noslēdzoties oktobrim, bija 80 eiro par kubikmetru.

Apses malkas cenas 2022 (Aug - Okt), EUR/m3

Skujkoku zāģbaļķu cena oktobrī Latvijā kritās

Kritums zāģbaļķu segmentā saistīts ar būvniecības apjomu samazināšanu gan Latvijā, gan ārpus tās. Ņemot vērā lejupslīdošu tendenci skujkoku zāģbaļķu cenās, zāģētavas reducē ražošanas apjomus, jo ir samazinājies pieprasījums pēc būvniecības materiāliem pasaules tirgos. Tā rezultātā oktobrī resnā priedes zāģbaļķa vidējā cena pazeminājās līdz 102,81 eiro par kubikmetru, augtākajā punktā sasniedzot 114 eiro par kubikmetru. Savukārt egles resnā zāģbaļķa cena mazinājās līdz 95,19 eiro par kubikmetru, augstākajā punktā sasniedzot 104 eiro par kubikmetru. Tikmēr gan priedes, gan egles sīkbaļķa cena nedaudz kāpa, savukārt vidējā zāģbaļķa cenai nenozīmīgs kritums 1 eiro robežās.

Skujukoku zāģbaļķu vidējā cena 2022 (Aug - Okt), EUR/m3

Papīrmalkas cena stabilizējas

Priedes un egles papīrmalkas vidējā cena oktobrī sasniedza 88 eiro par kubikmetru, kas ir par 2 % zemāka salīdzinājumā ar septembra sākumu. Savukārt bērza papīrmalkas cena oktobrī palielinājās, bet novembra sākumā – samazinājās no 130 eiro uz 127 eiro par kubikmetru. Tas saistīts ar noieta tirgus pieprasījuma izmaiņām, kas, galvenokārt, nosaka cenu papīrmalkai Latvijā.

Papīrmalkas cenas 2022 (Aug - Okt), EUR/m3

Rudenim raksturīgs bērza taras un finierkluču cenu pieaugums

Vidēji bērza cena oktobrī kāpusi no 5 līdz 7 eiro robežās. Tīraudzes ar bērza kokiem Latvijā ir retāk sastopamas, tāpēc visbiežāk bērzu izstrādā no jauktām audzēm, kas ietekmē izstrādātāju un ražotāju vēlmi vairumā iegādāties dažādas cirsmas. Tā un citu apstākļu rezultātā bērza finierkluču vidējā cena oktobrī pakāpusies no 140 eiro līdz 147,50 eiro par kubikmetru, kas ir kāpums par 5 %, cenai augstākajā punktā sasniedzot 162 eiro par kubikmetru.

Bērza finierkluču vidējā cena 2022 (Aug - Okt), EUR/m3

Savukārt bērza taras augstākā cena, līdzīgi kā bērza finierklučiem, septembra beigās palielinājusies par 8 eiro kubikmetrā, sasniedzot 138 eiro kubikmetrā atzīmi.

Bērza taras cenas 2022 (Aug- Okt), EUR/m3