Loading...

Cirsma, Krāslavas novads, 1473.36 m3, #918

Skatījumu skaits: 1082

Atrašanās vieta Grāveru pagasts, Krāslavas novads, Dienvidlatgales reģions, Latvija
Skatīt kartē
Īpašuma kadastra numurs: 60580010120
Z.V. kadastra apzīmējumi:
Kopējā krāja:
1473.36 m3
e-silva dastojums fmg dastojums
Suga Kopējā krāja m3
Apaugums Kailcirte Kopšanas cirte
Bērzs 541.26 187.75 21.91
Priede 196.43 13.43 4.64
Melnalksnis 83.26 93.55 28.85
Apse 12.48 129.49 1.50
Baltalksnis 63.96 33.29 -
Blīgzna 30.91 11.98 7.57
Kļava - 5.13 1.40
Egle 3.52 - 1.05
Kopā 931.82 474.62 66.92
Attālums līdz AGK: 350.00 m
Mežizstrādes apstākļi: Vidēji - slikti
Cirsmu kopplatība: 10.69 ha
Nr. Cirtes izpildes veids Kopplatība ha
1. Apaugums 6.78
2. Kailcirte 2.18
3. Kopšanas cirte 1.73
Cirtes izpildes veidi: Kailcirte
Kopšanas cirte
Apaugums
Apmaksas termiņš: 02.11.2022
Mežizstrādes termiņš: 31.03.2023
Beigusies
Izsole noslēgusies:
26.10.2022 10:01
Sākuma cena:
98 500.00
Gala cena:
98 700.00
Cenas pieaugums: € 200.00
Nr. Solītājs Laiks Solījums EUR

Piesakies bezmaksas konsultācijai par izsoles pakalpojumu

Atrašanās vieta