Esi pakalpojumu sniedzējs - pievieno piedāvājumu un To saņems cirsmas pircējs


B / Ba / Ma / E / Oz,Os / K / Bl / A / P / L
Padures pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 400 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Kailcirte 762.20 m3
Kopā 762.20 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu

Ba / B / Ma / A / L / Bl / E / Oz / P / Os
Limbažu pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 300 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Apaugums 180.00 m3
Kailcirte 1692.89 m3
Kopā 1872.89 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu