Esi pakalpojumu sniedzējs - pievieno piedāvājumu un To saņems cirsmas pircējs


Ba / B / E / Ma / Os / A / K
Liepupes pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 800 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Kopšanas cirte 95.68 m3
Kailcirte 316.11 m3
Kopā 411.79 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu

B / A / Ba / Oz,Os / Ma
Isnaudas pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 150 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Kailcirte 40.25 m3
Apaugums 189.92 m3
Kopā 230.17 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu

E / A / P / B / Bl / K
Dricānu pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 400 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Kailcirte 404.52 m3
Kopā 404.52 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu

E / B / P / Ba / A / K
Baldones pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 1100 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Kailcirte 648.80 m3
Kopā 648.80 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu

P / E / B / A / Ba / Bl / Ma
Birzgales pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 400 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Kopšanas cirte 65.35 m3
Kailcirte 1562.73 m3
Kopā 1628.08 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu

B / Ma / E / A / P / Bl / K / Oz / Ba
Gaigalavas pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 1100 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Kailcirte 1101.50 m3
Kopā 1101.50 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu

Ma / B / E / A / Bl
Gaigalavas pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 100 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Kailcirte 221.18 m3
Kopā 221.18 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu