Esi pakalpojumu sniedzējs - pievieno piedāvājumu un To saņems cirsmas pircējs


P / E / Ba / B / L / A
Jaunpiebalgas pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 150 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Kopšanas cirte 17.56 m3
Kailcirte 1564.29 m3
Kopā 1581.85 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu

A / B / E / Ma / P
Nautrēnu pagasts
Piedāvājumi0

pamatinformācija
Attālums līdz AGK 1100 m
Sugu sastāvs
Cirtes izpildes veidi
Kailcirte 385.65 m3
Kopā 385.65 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu