Vēlies iegādāties apaļkokus - pievieno piedāvājumu un To saņems cirsmas pircējs


Leģenda

Cirsma
Pieņemšanas punkts
Mani pieņemšanas punkti
Lai pievienotu pieņemšanas punktus jāielogojas sistēmā

P / E / Ba / B / L / A
Jaunpiebalgas pagasts

45 km attālumā no tuvākā pieņemšanas punkta A/S Stora Enso Latvija - Launkalnes zāģētava, skatīt visus
Attālums līdz cirsmai Pieņemšanas punkts Uzņēmums
Pamatinformācija
Attālums līdz krautuvei (AGK) 150 m
Sugu sastāvs cirsmā
Cirtes izpildes veidi
Kailcirte 1564.29 m3
Kopšanas cirte 17.56 m3
Kopā 1581.85 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt cenu apaļkokam pie ceļa

A / B / E / Ma / P
Nautrēnu pagasts

39 km attālumā no tuvākā pieņemšanas punkta RSEZ SIA "Verems" - "Verems" koklaukums, skatīt visus
Attālums līdz cirsmai Pieņemšanas punkts Uzņēmums
Pamatinformācija
Attālums līdz krautuvei (AGK) 1100 m
Sugu sastāvs cirsmā
Cirtes izpildes veidi
Kailcirte 385.65 m3
Kopā 385.65 m3
Nosūtīt atrašanās vietu īsziņā
Piedāvāt cenu apaļkokam pie ceļa