ELEKTRONISKO IZSOĻU VIETNES LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA


Saturs

 1. Par vietni e-silva.lv
 2. Drošības depozīts
 3. Reģistrācijas process
 4. Reģistrēta dalībnieka pieslēgšanās sistēmai
  • Reģistrēta dalībnieka iespējas
  • Izsoļu vēstures pārlūkošana
  • Informācija par izsolāmo objektu
 5. Dalība izsolēi
  • Solījumu veikšana
  • Ziņošana par cirsmas izstrādes uzsākšanu
 6. Sadaļa “Visas izsoles”
 7. Sadaļa “Mani dati”
 8. Sadaļā “Mans profils”
  • Paroles maiņa
  • Epasta maiņa
  • Jaunumi
  • Depozīts
  • Lietotāji
 9. Savas izsoles izveide
  • Cirsmas iesniegšana izsolei
   • Ja cirsmas nav dastotas
   • Ja nav derīga ciršanas apliecinājuma
  • Sadaļa “Manas izsoles”
  • Īpašuma iesniegšana izsolei
 10. Uzņēmuma logo augšupielāde

PAR VIETNI E-SILVA.LV

Elektronisko izsoļu sistēma E-silva.lv sniedz iespēju ātri, ērti un vienkārši pārdot un nopirkt cirsmas un mežu īpašumus drošās, atklātās un pārskatāmās izsolēs, kurās var piedalīties visi tirgus dalībnieki.

Sistēmu E-silva.lv ir izstrādājis un uztur pieredzes bagāts pilna servisa meža apsaimniekošanas uzņēmums FOREST MENTOR GROUP sadarbībā ar biznesa digitalizācijas uzņēmumu FMG DIGITS.

Jebkurš mājas lapas E-silva.lv apmeklētājs var brīvi pārlūkot pēdējās 20 aktuālās izsoles, kā arī iepazīties ar mājas lapas informatīvajām sadaļām “pārdevējiem”, “pircējiem”, “par mums” un “kontakti”.

Piedalīties izsolēs, skatīt papildus informāciju par cirsmām (cirsmu skices, dastlapas, izstrādes tehnoloģiskās shēmas, cirsmu pirkuma līguma projektus) un meža īpašumiem (meža inventarizācijas, robežu plānus, pirkuma līguma projektus) var tikai Eiropas savienības valstīs reģistrētas juridiskas personas, kas sekmīgi pievienojušās sistēmai E-silva.lv, iemaksājušas drošības depozītu, un noslēgušas sadarbības līgumu ar vietnes īpašnieku SIA FOREST MENTOR GROUP par dalību elektroniskajās izsolēs

DROŠĪBAS DEPOZĪTS

Lai uzņēmums gūtu tiesības piedalīties izsolēs, tam jāiemaksā drošības depozīts 100 eiro apmērā. Depozīta iemaksa apliecina, ka personas, kas veikusi reģistrāciju ir reāla, un tai ir tiesības rīkoties ar pārstāvētā uzņēmuma finanšu līdzekļiem. Rēķins tiek automātiski izveidots reģistrācijas procesā, un nosūtīts uz norādīto epasta adresi. Drošības depozītu iespējams atgriezt saskaņā ar dalībnieka līguma nosacījumiem.

REĢISTRĀCIJAS PROCESS

Lai uzņēmums varētu piedalīties izsolēs, kā arī izveidot pats savu izsoli, tam jāreģistrējas sistēmā kā pircējam. Lai reģistrētos, lūdzu, klikšķiniet uz saites “Pieslēgšanās pircējiem”, un tālāk uz pogas “Reģistrēties”. Sistēmā reģistrēties var tikai Eiropas savienībā reģistrētas juridiskas personas.

Klikšķinot uz pogas “Reģistrēties” atvērsies uznirstošais logs, kurā jums būs jāizvēlas Eiropas valsts, kurā uzņēmums reģistrēts, un jāievada uzņēmuma reģistrācijas numurs, tad klikšķiniet uz pogas “tālāk”.

Sistēma automātiski sazināsies ar Uzņēmumu reģistra datu bāzi, un iegūs informāciju par uzņēmumu. Tālāk jums jāievada:

 • uzņēmuma pārstāvja vārds un uzvārds;
 • pārstāvniecības juridiskais pamats;
 • telefons un epasts, kuri tiks lietoti piekļuves kodu, paziņojumu un jaunumu saņemšanai no sistēmas.

Kad visa prasītā informācija korekti ievadīta, spiediet uz pogas “tālāk”. Nākošajā solī sistēma nosūtīs jums uz norādīto epastu verifikācijas saiti.

Lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites vai arī iekopējiet to interneta pārlūkā.

Kad epasts verificēts, sistēma lūgs verificēt norādīto telefona numuru, nosūtot uz to kodu. Lūdzu, ievadiet šo kodu aktīvajā laukā.

Nākošajā solī sistēma jums lūgs izveidot paroli, kuru turpmāk izmantosiet, lai piekļūtu uzņēmuma kontam sistēmā.

Sistēma automātiski novērtēs jūsu izraudzītās paroles drošības līmeni, lai jūs izveidotu maksimāli drošu paroli.

Ieteicamie drošības paroles nosacījumi:

 • Minimālais simbolu skaits ir 8;
 • Parolē ietverti lielie un mazie burti;
 • Parolē ietverti skaitļi;
 • Parolē ietverti speciālie simboli (%$£@).

Reģistrācijas procesa laikā jums uz epastu tiks nosūtīts automātiski izveidots rēķins drošības depozīta iemaksai.

Vistuvākajā laikā ar jums sazināsies SIA FOREST MENTOR GROUP darbinieks, un vienosies par veidu, kā tiks parakstīts sadarbības līgums.

Kad būsiet noklikšķinājis uz pogas “Sapratu”, jums tiks piedāvāts iepazīties ar izsoles nolikumu, un to apstiprināt.

Lai gūtu tiesības piedalīties izsolē, jums jāsaņem administratora apstiprinājums, kuru saņemt iespējams tikai pēc:

 • līguma parakstīšanas;
 • drošības depozīta iemaksas.

REĢISTRĒTA DALĪBNIEKA PIESLĒGŠANĀS SISTĒMAI

Lai reģistrēts dalībnieks varētu piedalīties izsolēs vai pieteikt īpašumu izsolei, tam vispirms nepieciešams ienākt sistēmā izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Papildus drošības garantēšanai sistēma uz dalībnieka telefonu nosūtīs četrciparu kodu, kas būs jāievada atbilstošajā aktīvajā laukā.

Reģistrēta dalībnieka iespējas

Reģistrētam lietotājam sistēmā pieejamas tādas iespējas, kā:

 • Visas izsoļu vēstures pārlūkošana;
 • Pieeja pilnai informācijai un dokumentācijai par izsolāmo objektu;
 • Dalība izsolē veicot solījumus;
 • Izsoles izveide, lai pārdotu meža īpašumu vai cirsmu;
 • Uzstādījumu maiņa jaunumu saņemšanai;
 • Papildus lietotāju pievienošana un to pilnvaru definēšana;
 • Uzņēmuma logo augšupielāde;
 • Utml.

Izsoles ērti pārlūkot izmantojot kreisajā lapas malā esošo filtru, kas ļauj izvēlēties aktīvās vai beigušās, cirsmas vai meža īpašumus, vai arī tikai konkrētus reģionus

Izsoļu vēstures pārlūkošana

Ja esiet ielogojies sistēmā kā reģistrēts lietotājs, lai pārlūkotu visu izsoļu vēsturi, jums lapas apakšā jānospiež poga “Skatīt visas izsoles”, tad lapā tiks ielādētas visu iepriekš notikušo izsoļu kartītes.

Pilna informācija par izsolāmo objektu

Klikšķinot uz izsoļu kartītes ar labo peles pogu atvērsies lapa ar detalizētu informāciju par izsolāmo objektu, kā arī saistīto dokumentāciju, kas atbilst konkrētajam izsolāmā objekta veidam.

DALĪBA IZSOLĒ

Piedalīties izsolēs un veikt solījumus sistēmā E-silva.lv var tikai reģistrēti dalībnieki, kas noslēguši Jumta līgumu par dalību izsolē, un iemaksājuši drošības depozītu. Poga “Solīt” tiek aktivizēta tikai pēc līguma parakstīšanas un drošības depozīta apmaksas.

Solījumu veikšana

Nospiežot pogu “Solīt” automātiski atveras uznirstošais logs ar informāciju par piedāvāto cenu.

Ja nevēlaties saņemt ziņojumus par šī izsoles objekta tālāko solījumu gaitu, šeit iespējams atteikties no paziņojumu saņemšanas

Ja dalībnieks tomēr nevēlas veikt solījumu, jāspiež “X”, un logs tiks aizvērts, un solījums netiks veikts.

Izsoles dalībnieki veic solījumus ar augšupejošu soli. Ja izsolei atvēlētā laika pēdējā minūtē tiek veikts jauns solījums, izsole pagarinās vēl par vienu minūti un noslēdzas, kad veselu minūti nav saņemts neviens jauns solījums cenas paaugstināšanai.

Kamēr jūsu pēdējais solījums ir aktuālais augstākais, jūs redzēsiet tekstu “Jūs esat augstākais solītājs”.

Tiklīdz cits izsoles dalībnieks piedāvās augstāku cenu, jūs par to saņemsiet paziņojumu īsziņā un epastā. Piecas minūtes pirms izsoles beigām šo paziņojumu sūtīšana tiek automātiski atslēgta.

Ja jūsu piedāvātā cena būs augstākā izsolei noslēdzoties, jūs kļūsiet par izsoles uzvarētāju.

 • Uz dalībnieka telefona numuru tiks nosūtīta īsziņa par izsoles rezultātu;
 • Parādīsies uznirstošais logs ar informāciju, ka jūs esat izsoles uzvarētājs;
 • Nosolītais īpašums turpmāk būs redzams mājas lapas sadaļas “Visas izsoles” apakšsadaļā “Uzvarētās”.

Tūlīt pēc izsoles beigām ar jums sazināsies mūsu darbinieks, un organizēs darījuma slēgšanu, jo līgums jānoslēdz trīs darba dienu laikā pēc izsoles beigām.

Kad noslēgts Cirsmas pirkuma līgums un līgumā noteiktajā termiņā veikts maksājums, pircējs saņem visus nepieciešamos dokumentus cirsmas izstrādei.

Ziņošana par cirsmas izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Cirsmas pirkuma līgumu dalībniekam ir pienākums ziņot par Cirsmas izstrādes uzsākšanu trīs dienas pirms tiek sākti darbi. Tas veicams sadaļā “Visas izsoles>Uzvarētās>Paziņot par mežizstrādes darbu sākšanu”.

Saņemot ziņu, uz cirsmu tiks nosūtīts darbinieks veikt pārbaudi. Izstrādājot cirsmu jāievēro cirsmas pirkuma līguma nosacījumi, tajā noteiktie termiņi, kā arī likumos noteiktā mežizstrādes kārtība.

Nospiežot pogu “Paziņot par mežizstrādes darbu sākšanu”, automātiski atvērsies uznirstošais logs, kurā būs jāievada uz piesaistīto telefona numuru nosūtītais kods, kā pieteikuma apstirpinājums.

Saskaņā ar cirsmas pirkuma līgumu dalībniekam ir pienākums ziņot par cirsmas izstrādes darbu pabeigšanu trīs dienu laikā pēc darbu pabeigšanas. To iespējams veikt sadaļā “Visas izsoles>Uzvarētās>Paziņot par mežizstrādes beigšanu”.

Process ir identisks kā paziņojot par mežizstrādes darbu sākšanu — spiežot uz pogas atvērsies uznirstošais logs, un būs jāievada īsziņā saņemtais kods, bet uz cirsmu tiks nosūtīts darbinieks veikt pārbaudi, vai cirsma izstrādāta saskaņā ar Meža likumu, MK noteikumiem Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā”, un citiem mežizstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ja cirsmai tiks konstatēti defekti, dalībniekam tiks nosūtīta ziņa par defektu novēršanu, un sadaļā “Visas izsoles>Uzvarētās” parādīsies cirsmas statuss “Jānovērš defekti cirsmā”, kā arī tiks pievienots defektācijas saraksts. Defekti jānovērš, un par to jāpaziņo sadaļā “Visas izsoles>Uzvarētās>Paziņot par defektu novēršanu”.

Nospiežot pogu “Paziņot par defektu novēršanu” automātiski atvērsies uznirstošais logs, kurā būs jāievada kods no īsziņas. Cirsmā tiks veikta pārbaude.

Kamēr cirsmai nebūs novērsti konstatētie defekti, Dalībnieks nebūs tiesīgs piedalīties citās izsolēs, un drošības depozītu atpakaļ saņemt nevarēs.

Ja cirsmai defekti netiek konstatēti, dalībnieks saņem īsziņu, ka cirms ir pabeigta, un sadaļā “Visas izsoles>Uzvarētās” parādās statuss, ka “Cirsma ir pabeigta”.

SADAĻA “VISAS IZSOLES”

No šīs sadaļas variet apskatīt izsoles, kurās jūsu uzņēmums uzvarējis, kurās pašreiz piedalieties, kā arī izsoles, kuras šobrīd aktīvas.

SADAĻA “MANI DATI”

Šajā sadaļā iespējams veikt izmaiņas uzņēmuma rekvizītos, kā arī klikšķinot uz apakšsadaļas “Mani līgumi” aplūkot un lejupielādēt visus aktuālos līgumus.

SADAĻA “MANS PROFILS”

Šajā mājas lapas sadaļā iespējams veikt sekojošas darbības:

 • Mainīt paroli;
 • Mainīt epastu;
 • Iestatīt parametrus jaunumu saņemšanai sms un epasta formātā;
 • Pārlūkot sava depozīta summu;
 • Pievienot un pārvaldīt papildus lietotājus, kā arī piešķirt vai ierobežot viņu tiesības veikt sistēmā noteiktas darbības.

Paroles nomaiņa

Lai izmainītu paroli, lūdzu, ievadiet veco paroli, kā arī (divas reizes) jauno paroli.

Epasta nomaiņa

Lai nomainītu epastu ar kuru esiet reģistrējušies sistēmā, un uz kuru saņemiet paziņojumus, vienkārši ievadiet jauno epasta adresi aktīvajā laukā.

Jaunumi

Pēc noklusējums jūs saņemiet jaunumus par visa veida īpašumiem. Lai ierobežotu jaunumu saņemšanu, ieklikšķiniet atbilstošos parametrus.

Depozīts

Šeit redzama jūsu iemaksātā garantijas depozīta summa.

Lietotāji

Lai arī citi jūsu uzņēmuma darbinieki varētu līdzdarboties elektronisko izsoļu sistēmā, jūs variet izveidot papildus lietotāju profilus, piešķirot vai ierobežojot to tiesības veikt konkrētas darbības sistēmas ietvaros.

Lai pievienotu papildus lietotāju, dodieties uz sadaļu “Mans profils”, klikšķiniet uz apakšsadaļu “Lietotāji”, un izvēlieties “+ Pievienot lietotāju”.

Ievadiet lietotāja vārdu, uzvārdu, epasta adresi un telefonu, kā arī norādiet, vai lietotājs ir “aktīvs”. Kad visa nepieciešamā informācija ievadīta, klikšķiniet uz pogu “Saglabāt”, un norādiet kādas darbības sistēmā atļauts veikt izmantojot šo lietotāja profilu — solīt, pārvaldīt lietotājus, veidot izsoles.

Lai nosūtītu lietotājam epastu ar piekļuves paroli, lūdzu, klikšķiniet uz pogas “Nosūtīt lietotājam paroli”.

Klikšķinot uz sadaļas nosaukuma “Lietotāji” jūs nokļūsiet atpakaļ uz sarakstu, kurā redzami visi lietotāji.

Lai lietotāju izdzēstu, klikšķiniet uz ikonas ar sarkano krustiņu.

Lai lietotāju aktivizētu vai deaktivizētu, izklikšķiniet ķeksi pie vārda “aktīvs” lietotāja profilā, un noklikšķiniet pogu “Saglabāt”.

SAVAS IZSOLES IZVEIDE

Lai izveidotu savu izsoli, klikšķiniet pogu “Izveidot savu izsoli”. Atvērsies iznirstošais logs ar papildinformāciju. Turpiniet klikšķinot uz “Izveidot izsoli”.

Nākošajā solī jums jāizvēlas izsolāmā īpašuma veids — cirsma vai meža īpašums.

Cirsmas iesniegšana izsolei

Solis 1 no 4
Ievadiet īpašuma kadastra numuru, un sistēma pati sazināsies ar kadastra datu bāzi, automātiski ievadot nosaukumu un zemes vienību kadastra apzīmējumus.

Ja gadījumā sistēmas savienojums ar kadastru ir traucēts, lūdzu, nosaukumu un zemes vienību kadastra apzīmējumus ievadiet manuāli.

Lūdzu, norādiet vai cirsmas īpašumtiesības pieder jūsu uzņēmumam vai trešajai personai.

Solis 2 no 4
Nākošajā solī, lūdzu, norādiet vai ir derīgs ciršanas apliecinājums.

Ja derīgs ciršanas apliecinājums ir, lūdzu norādiet, vai cirsmas dastotas.

Ja cirsmas dastotas, norādiet cirsmas izpildes veidus, cirsmu kopplatību (hektāros), pievienojiet cirsmu skices, dastlapas un ciršanas apliecinājumu.

 • Pēc dastlapu pievienošanas varēsiet ievadīt arī kopējo krāju.
 • Pēc ciršanas apliecinājuma pievienošanas, ja nepieciešams, varēsiet precizēt izsolāmo cirsmu nogabalu un kvartālu numurus.

Norādiet vai cirsmu izstrāde veicama tikai ziemas salā vai visu gadu, attālumu līdz krautuvei (metros), un vai veikta pievešanas ceļa un krautuves saskaņošana.

Solis 3 no 4
Norādiet izsoles sākumcenu. Atcerieties, ka zemāka sākumcena palīdz sasniegt augstāku gala rezultātu.

Atzīmējiet, vai vēlaties izsoli izsludināt tūlīt pēc pieteikuma apstiprināšanas. (tādā gadījumā izsoles sākuma datums nebūs jānorāda)

Atzīmējiet izsoles sākuma un beigu datumus, mežizstrādes termiņu. Kā arī izvēlieties kādu cirsmu pirkuma līgumu piedāvāsiet pircējam — Forest Mentor Group standartlīgumu, Forest Mentor Group līgumu ar labojumiem, jebšu savu līguma projektu.

Solis 4 no 4
Vēlreiz pārlūkojiet iesniegto informāciju un pārliecinieties, ka tā pareiza. Ja nepieciešams, veiciet nepieciešamos labojumus.

Jebkurā no iesniegšanas soļiem variet klikšķināt uz pogas “Pabeigt vēlāk”, lai saglabātu ievadīto informāciju, un iesniegšanas procesu pabeigtu vēlāk.

Ja viss ievadīts pareizi — klikšķiniet uz pogas “Apstiprināt”. Jūsu iesniegtos datus pārbaudīs mūsu darbinieks, un vai nu pieņems lēmumu par izsoles uzsākšanu, jebšu sazināsies ar jums lūdzot veikt konkrētus labojumus.

Ja cirsmas nav dastotas

Cirsmu dastošana tiks veikta 1 līdz 14 dienu laikā saskaņā ar cenrādi.

Tā kā nav pieejamas dastlapas, nebūs iespējams ievadīt krāju, izsoles sākumcenu, kā arī konkrētus izsoles sākuma un beigu datumus.

Dastlapas tiks pievienotas pēc cirsmu dastošanas, un īpašnieks saņems paziņojumu epastā ar uzaicinājumu pabeigt izsoles iesniegšanu, kā arī norādīt cenu.

Ja nav derīga ciršanas apliecinājuma

 • Lūdzu, pievienojiet nogabalu raksturojošos rādītājus.
 • Ja nepieciešams, norādiet izsolāmo cirsmu nogabalu un kvartālu numurus.

Spiežiet pogu “Sagatavot”, un Forest Mentor Group speciālists sazināsies ar jums, lai saskaņotu un precizētu cirsmu sagatavošanas darbus.

Sadaļa “Manas izsoles”

Kad būsiet izsoles izveides procesā noklikšķinājis uz pogas “Pabeigt vēlāk”, navigācijas bloks “Izveidot savu izsoli” transformēsies par par “Manas izsoles”, un šajā sadaļā jūs varēsiet piekļūt savām izsolēm, kuras:

 • Atrodas sagatavošanas procesā;
 • Aktīvās;
 • Noslēgušās.

Lai turpinātu iepriekš saglabāta izsoles pieteikuma iesniegšanu, klikšķiniet uz teksta saites, un atveroties sarakstam, klikšķiniet uz izvēlētās izsoles.

Īpašuma iesniegšana izsolei

Solis 1 no 4
Ievadiet īpašuma kadastra numuru, un sistēma pati sazināsies ar kadastra datu bāzi, automātiski ievadot nosaukumu un zemes vienību kadastra apzīmējumus.

Ja gadījumā sistēmas savienojums ar kadastru ir traucēts, lūdzu, nosaukumu un zemes vienību kadastra apzīmējumus ievadiet manuāli.

Pie katras zemes vienības kadastra apzīmējuma, lūdzu, norādiet kopplatību un meža platību.

Norādiet vai īpašums ir izstrādāts, daļēji izstrādāts vai neskarts.

Solis 2 no 4
Pievienojiet robežu plānus un meža inventarizācijas dokumentus.

Solis 3 no 4

 • Norādiet izsoles sākumcenu. Atcerieties, ka zemāka sākumcena palīdz sasniegt augstāku gala rezultātu;
 • Atzīmējiet, vai vēlaties izsoli izsludināt tūlīt pēc pieteikuma apstiprināšanas (tādā gadījumā izsoles sākuma datums nebūs jānorāda);
 • Norādiet kā vēlaties saņemt apmaksu — pie nostiprinājuma lūguma parakstīšanas vai caur darījumu kontu;
 • Izvēlieties kādu cirsmu pirkuma līgumu piedāvāsiet pircējam — Forest Mentor Group standartlīgumu, Forest Mentor Group līgumu ar labojumiem, jebšu savu līguma projektu

Solis 4 no 4
Vēlreiz pārlūkojiet iesniegto informāciju un pārliecinieties, ka tā pareiza. Ja nepieciešams, veiciet nepieciešamos labojumus.

Jebkurā no iesniegšanas soļiem variet klikšķināt uz pogas “Pabeigt vēlāk”, lai saglabātu ievadīto informāciju, un iesniegšanas procesu pabeigtu vēlāk. Saglabāto, bet nepabeigto iesniegumu atradīsiet sadaļā “Manas izsoles”.

Ja viss ievadīts pareizi — klikšķiniet uz pogas “Apstiprināt”. Jūsu iesniegtos datus pārbaudīs mūsu darbinieks, un vai nu pieņems lēmumu par izsoles uzsākšanu, jebšu sazināsies ar jums lūdzot veikt konkrētus labojumus.

UZŅĒMUMA LOGO AUGŠUPIELĀDE

Lai personalizētu jūsu uzņēmuma konta noformējumu, jūs kreisajā augšējā stūrī variet pievienot sava uzņēmuma logo, augšupielādējot to .jpg formātā.

Lai to veiktu, klikšķiniet uz teksta saites “Pievienot logo (.jpg formātā)”, kad atvērsies uznirstošais logs klikšķiniet uz plusa ikonas, un izvēlieties atbilstošo failu no sava datora kataloga.