Chat with us, powered by LiveChat

IZSTRĀDĀTĀJIEM


forestry_icon

Informācijas apmaiņa Mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem

Esiet mežizstrādes pakalpojumu sniedzējs (cirsmu zāģēšana, kokmateriālu pievešana)? Tad šeit Jums ir iespēja ērtāk un efektīvāk kā jebkad iegūt klientu, kam tieši Jūsu pakalpojums konkrētajā vietā un laikā ir nepieciešams. Izmantojot e-silva meža izsoļu sistēmu, piedāvā mežizstrādes pakalpojumus konkrētos objektos, kas tiek pārdoti izsolē. Pēc izsoles uzvarētājs saņems Jūsu piedāvājumus. Jebkuram sistēmas lietotājam piedāvājumu izveidošana ir bez maksas.

  • Veido piedāvājumus bez maksas.
  • Plāno mežizstrādes darbus daudz efektīvāk.
  • Vairāk kā 250 uzņēmumi, kam nepieciešams tieši Jūsu pakalpojums.

Piedāvājuma izveidošana

Pievienot piedāvājumus objektiem var sadaļā "Izstrādes piedāvājumi". Izstrādes piedāvājumus var pievienot tikai un vienīgi aktīvajām izsolēm.

Pievienot piedāvājumus var arī no Jums interesējošās izsoles, kur solīšanas logā būs iespējams pārvietoties starp sekojošām sadaļām - pamatinformācija, mežizstrāde un apaļkoki. Solīšanas logā nospiežot uz pogas "MEŽIZSTRĀDE" atvērsies konkrētās izsoles mežizstrādes sadaļa, kurā var redzēt visus pievienotos piedāvājumus, kā arī piedāvāt Jums interesējošos pakalpojumus.

Sadaļā "Izstrādes piedāvājumi" var redzēt gan sugu sastāvu cirsmā, gan arī sadalījumu pa cirtes izpildes viediem. Interesantiem ir iespēja nosūtīt atrašanās vietu īsziņā. Nospiežot pogu "Piedāvāt mežizstrādes pakalpojumu" atvērsies piedāvājumu veidošanas logs.

Šo pašu logu var atvērt arī no izsoles skata, nospiežot pogu "Piedāvāt pakalpojumu" vai arī blakus izvēlētajam mežizstrādes pakalpojumam nospiežot pogu "Piedāvāt".

Piedāvāt var sekojošus mežizstrādes pakalpojumus - zāgēšanu un pievešanu. Lai piedāvātu kādu no šiem pakalpojumiem obligāti ir jāievada piedāvātā cena (EUR/m3) un jāizvēlās aptuvenais mežizstrādes darbu uzsākšanas laiks - uzreiz pēc izsoles vai sākot no konkrēta datuma. Piedāvājot mežizstrādes darbu komplektu, piedāvātās zāģēšanas un pievešanas pakalpojumu cenas summējas.

Kad piedāvātā cena ir pievienota un aptuvenais darbu uzsākšanas laiks ir izvēlēts, lai saglabātu izmaiņas ir jānospiež poga "Saglabāt". Šī poga saglabā veiktās izmaiņas, gan zāģēšanas, gan pievešanas pakalpojumiem.

Pirms piedāvājuma saglabāšanas, papildus drošībai, jāapstiprina veiktās izmaiņas, šeit Jums ir iespējams pārbaudīt vai visi ievadītie dati ir korekti. Izsoles laikā pievienotos piedāvājumus var labot, taču tos nevar atcelt, labot var piedāvāto summu un aptuveno darbu uzsākšanas laiku. Lai atceltu piedāvājumu lūdzu sazināties ar administratoru!

Jūsu piedāvātie mežizstrādes pakalpojumus būs redzami zem "Mani piedāvātie pakalpojumi".

Piedāvājumu skatīšana

Skatīt aktīvos piedāvājumus var sadaļā "Izstrādes piedāvājumi" vai konkrētās izsoles "Mežizstrādes" sadaļā.

Izsolei pievienoto piedāvājumu skaits ir redzams zem aktīvajiem piedāvājumiem, kā arī blakus katram pakalpojumam, lai skatītu šos piedāvājumus jānospiež uz pogas "Skatīt" vai arī uz izvēlētā piedāvājuma veida.

Nepiedaloties izsolē var skatīt tikai samaksu par mežizstrādes pakalpojumu un aptuveno darbu uzsākšanas laiku, lai skatītu pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju ir nepieciešams piedalīties izsolē, uzliekot vismaz vienu soli.